Czym jest własność intelektualna?

Biznes i finanse
j-a-k
Czym jest własność intelektualna?
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Własność intelektualna nierozerwalnie jest skojarzona z łacińskim słowem intellectus – intelekt, co oznacza rozum lub umysł. Współczesność skupia się przede wszystkim na wytworach umysłu, jego potencjale, czyli jego możliwościach twórczych. Z jednej strony człowiek zdobywa wiedzę, korzystając z istniejących zasobów, z drugiej tę wiedzę przetwarza i kreuje nowe wartości, wzbogacając już istniejąca bazę. Jest to intelektualna działalność obejmująca wiele obszarów aktywności. Przykładem jest naukowiec – wynalazca szczepionki i grafik twórca znaku handlowego. Ten intelektualny proces i jego materialny wytwór nazywany jest własnością intelektualną. Słowo własność wskazuje na bezwzględne prawo do korzystania z rzeczy (posiadania, używania, czy rozporządzania przedmiotem własności). Słowo intelektualna oznacza pochodzenie ostatecznego rezultatu.

Przepisy prawne

Własność intelektualna obejmuje trzy grupy zagadnień: 

Prawo autorskie, czyli prawo do autorstwa i do rozpowszechniania utworu i prawa pokrewne

Własność przemysłowa, czyli wynalazki (patenty), wzory użytkowe i przemysłowe, oznaczenia geograficzne i przedsiębiorstw, topografie układów scalonych, bazy danych, nowe odmiany roślin

Know-how, czyli poufne informacje gospodarcze, organizacyjne, technologiczne.

Wszystkie powyższe tytuły własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej. Ich ideą jest obrona właściciela przed wykorzystaniem jego pracy przez nieuprawnione podmioty, czy osoby.

Regulacje obejmują normy prawne zawarte w wielu aktach prawnych: ustawach, rozporządzeniach, precedensach. Według kryterium obowiązywania ich w przestrzeni można podzielić je na krajowe, międzynarodowe i unijne ( prawo Unii Europejskiej). Znajomość tak rozległej dziedziny wiedzy jest jedynie dostępna prawnikom specjalizującym się w określonym zagadnieniu. Przykładem takiego tandemu fachowców jest ATM.legal – Niemiecko-Polska Kancelaria Prawna zatrudniająca międzynarodowy zespół prawników. Pośredniczą oni w załatwianiu spraw w polskich urzędach, jak i zagranicznych np. Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Ochrona prawna

Ochrona wytworów ludzkiego rozumu nie jest prosta. Akt własności wskaże właściciela mieszkania, nie będzie z tym większych problemów, ale ustalenie na przykład, kto pierwszy wynalazł nazwę jakiegoś produktu – to najczęściej już wymaga pomocy prawnej. Tym bardziej że globalizacja umiędzynarodowiła życie intelektualistów i biznesmenów i zwiększyła ilość regulacji. Pomocy w rozstrzygnięciu wątpliwości trzeba szukać w kancelariach prawniczych specjalizujących się w ochronie praw twórców jak wymieniona ATM.LEGAL. Prawnicy, skonstruują poprawną umowę, dokonają właściwej analizy i diagnozy prawnej i będą reprezentować strony w sporach. Szczegóły z obszaru usługi – Własność intelektualna | Znaki towarowe – znaleźć można na stronie internetowej http://atm.legal/pl/

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Jakimi kwestiami kierować się przy wyborze miejsca na nasze wesele?
Jakimi kwestiami kierować się przy wyborze miejsca na nasze wesele?
Wesele to jeden z najważniejszych dni w życiu każdej młodej osoby. Przed jego nadejściem trzeba jednak zawsze załatwić mnóstwo kwestii […]
Polecamy