Jakie oznaczenia widnieją w księgach wieczystych?

Księga wieczysta zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące nieruchomości. Dokument ten pozwala na sprawdzenie stanu prawnego, dane w nim zawarte są uporządkowane zgodnie z obowiązującym wzorem. Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny, w znalezieniu konkretnej nieruchomości pomocna jest wyszukiwarka ksiąg wieczystych.

Dział I księgi wieczystej – oznaczenia

Dział pierwszy księgi wieczystej składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, to dział I – O – w którym są oznaczenia nieruchomości. W pierwszej rubryce znajdują się wzmianki . To miejsce, w którym można sprawdzić czy do Sądu wpłynął wniosek ze zmianami w zapisach. Kolejne oznaczenia to numer nieruchomości, oraz jej położenie, określane według województwa, powiatu, gminy, miejscowości, dzielnicy. Natomiast szczegółowe położenie nieruchomości opisane jest w rubryce Oznaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 12 =