Jakie szkolenia są obowiązkowe dla pracowników?

Szkolenia BHP są obowiązkowe nie tylko dla nowych pracowników, ale również praktykantów i stażystów. Pierwszym z nich jest szkolenie wstępne, podczas którego pracownik poznaje ogólne zasady BHP zapisane w kodeksie pracy czy wewnętrznym regulaminie zakładu. Jeśli chodzi o wspomniane szkolenia BHP Warszawa jest jednym z wielu miast, w którym można skorzystać z ich bogatej oferty. Instruktorzy przekazują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie okresowe

Drugą grupą są szkolenia okresowe, które mają na celu usystematyzowanie informacji na temat BHP oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek i zmian dotyczących w funkcjonowaniu firmy. O częstotliwości oraz o tym, kto jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniu decyduje stosowne rozporządzenie ministra gospodarki i pracy. W związku z zawartymi tam informacjami pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć tego rodzaju szkolenie nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast jeśli pracują w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych, to szkolenie powinno mieć miejsce co najmniej raz w roku. Co więcej, wszystkie szkolenia powinny odbywać się w czasie pracy zatrudnionego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + 2 =