Przed jakimi szkodami i od czego zabezpiecza hydroizolacja?

Hydroizolacja oznacza izolację obiektu przeciwwilgociową. To element ochrony poszczególnych składników budynku, które podczas eksploatacji mogą zostać narażone na oddziaływanie przede wszystkim wód gruntowych i w dalszej kolejności wilgoci. Dzięki różnego rodzaju hydroizolacjom Katowice w dużej mierze uporały się z tym problemem, stosując tę technikę przy fundamentach, tarasach, podłogach, balkonach czy dachach. Materiałem najczęściej stosowanym do hydroizolacji jest papa, zaprawy cementowe wodoszczelne, wszelkiego rodzaju folie hydroizolacyjne, lepiki asfaltowe, masy bitumiczne.

Hydroizolacja chroni przed wodą i wilgocią

Firmy takie, jak ta, którą znaleźć można pod następującym adresem: https://kaiser-one.pl/osuszanie-budynkow-opole/, zajmuje się hydroizolacją stanowiącą barierę przed czynnikami zewnętrznymi:

  • działaniem wody, która nie wywiera ciśnienia na dany element; jest to przypadek budynków posadowionych na gruntach przepuszczalnych,
  • działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne na elementy znajdujące się poniżej poziomu wody gruntowej,
  • przenikaniem pary wodnej,
  • przenikaniem wody przez dachy.

Hydroizolacja niezbędna jest również wewnątrz budynku. Chroni balkony, tarasy i konstrukcję dachów przed opadami, łazienki przed nadmiarem wody i wilgoci. Na przestrzeni lat rozwój technologii i postęp technologiczny w chemii budowlanej spowodował, że materiały stosowane jeszcze do niedawna nabrały wąskiej specjalizacji. Nie w każdym przypadku i na każdym podłożu mogą być one nadal powszechnie stosowane. Wiedza i doświadczenie stają się niezbędne również w obszarze prac hydroizolacyjnych. Bez nich trudno mówić o bezpiecznej i komfortowej eksploatacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − 4 =