Jakie prawa przysługują każdemu pacjentowi?

Wszystkim pacjentom podczas wizyty w szpitalu przysługują pewne prawa, które są gwarantowane przez państwo i dokładnie opisane w ustawie.

Obejmują one prawo do bycia traktowanym z godnością i szacunkiem, do otrzymania odpowiedniej opieki medycznej w odpowiednim czasie i wiele innych.

Dzięki temu pacjent jest traktowany podmiotowo i może wnieść skargę oraz starać się o odszkodowanie w sytuacji gdy jego prawa nie byłoby respektowane.

Czym jest ustawa o prawach pacjenta?

Ustawa o prawach pacjenta to zbiór praw, które chronią Twoje prawo do otrzymania wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o prawo medyczne poznań, pacjentowi przysługują następujące prawa:

  • do bycia traktowanym z szacunkiem, godnością i profesjonalizmem przez wszystkich członków personelu
  • do uzyskania informacji o diagnozie i możliwościach leczenia przedstawionych w zrozumiały dla niego sposób,
  • do wyboru, kto będzie otrzymywał informacje o jego stanie zdrowia od lekarza lub szpitala,
  • do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki, leczenia i usług świadczonych przez lekarza lub szpital,
  • do dostępu do dokumentacji związanej z opieką medyczną w danej placówce,
  • do poufności informacji zebranych w ośrodku.

W przypadku naruszenia któregoś z tych praw, pacjent może wnieść skargę i starać się o odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + siedem =