Jakie uprawnienia trzeba posiadać, aby jeździć na motorowerze?

Co jest niezbędne, aby móc legalnie korzystać ze skutera? Jaki wiek należy ukończyć, aby legalnie kierować takim pojazdem mechanicznym? Takie pytanie często pojawiają się wśród młodych, ale również starszych osób, które planują przemieszczać się właśnie przy użyciu skutera. Jakie zatem obowiązują w Polsce przepisy w tym zakresie?

Motorower dla wszystkich?

Aby w Polsce otrzymać uprawnienia do prowadzenia motoroweru, należy spełnić określone warunki. Pierwszym z nich jest wiek. Potencjalny kierowca musi mieć ukończone 14 lat, jak i posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich do kierowania pojazdami mechanicznymi. W dalszej kolejności powinien odbyć odpowiedni kurs w ośrodku nauki jazdy zakończony pozytywnym wynikiem z egzaminu. Ponadto osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, aby ubiegać się o powyższe uprawnienia. Osoby pełnoletnie, które przed wprowadzeniem przepisów z 19 stycznia 2013 r. miały już 18 lat, utrzymują przywilej prowadzenia motoroweru, bez konieczności posiadania prawa jazdy lub karty motorowerowej. W takim przypadku pozostaje wyłącznie zakupić odpowiedni pojazd, dostępny na stronie internetowej https://promotocykle.pl/motorowery-romet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − 11 =